Binnen 2-4 dagen in huis

Gratis verzending vanaf €50

Eerlijk advies van onze experts

Veilig betalen

Koelboxonline hecht veel waarde aan jouw privacy en verzekert dat alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, met de grootste zorg wordt behandeld. In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen, waarvoor en op welke manier we deze gebruiken. Verder vind je informatie over jouw rechten met betrekking tot het inzien, wijzigen of verwijderen van de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar jou als individu te herleiden zijn. Dit betreft bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres, klantnummer, betaalgegevens of bestelgeschiedenis behoren hiertoe.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft met Koelboxonline. We ontvangen deze gegevens rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt of een bestelling plaatst. Daarnaast verkrijgen we jouw gegevens via anderen, bijvoorbeeld wanneer iemand een cadeaubon direct naar jou stuurt, of wanneer we producten namens andere partijen naar je verzenden. Dit gebeurt echter alleen met jouw toestemming.

Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk te maken, zodat je winkelervaring en bestelling soepel verlopen. Jouw gegevens worden onder meer vastgelegd voor praktische doeleinden zoals communicatie en informatievoorziening, het afhandelen van betalingen, facturatie en incasso, en het verbeteren van onze website en diensten. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor marketingdoeleinden en kunnen we contact met je opnemen voor feedback over onze producten en website, of voor marktonderzoek.

Delen van gegevens met derden

Koelboxonline zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derden. We geven je gegevens alleen door aan derden wanneer zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling en winkelervaring. Hierbij kun je denken aan distributie- en logistieke partners zoals PostNL of BPost, externe dienstverleners voor financiële diensten, klantonderzoek en het verzamelen van reviews, en ondersteuning van onze advertentie- en marketingcampagnes. We delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de taak die de betreffende partij voor ons uitvoert, en we maken afspraken over wat zij met deze gegevens mogen doen.

De overheid

In sommige gevallen zijn we verplicht om persoonsgegevens door te geven aan de overheid, bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst deze gegevens opvraagt. Ook kan de politie of justitie gegevens nodig hebben in geval van fraude of misbruik.

Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 7 jaar na het doen van de bestelling bewaard om te voldoen aan de belastingwetgeving. De gegevens in jouw account worden bewaard totdat jij aangeeft dat we deze mogen verwijderen.

Gegevens van minderjarigen worden bij ontdekking binnen een maand verwijderd, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. Jouw gegevens worden voornamelijk in Nederland opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij analyse van het gebruik van onze website of social media pagina’s, worden je gegevens buiten de EU opgeslagen bij partijen als Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube of Linkedin. Deze partijen zijn echter allemaal gecertificeerd onder de ‘EU-US Privacy Shield’ waardoor ze zich aan de Europese privacywetgeving moeten houden.

Bij eventuele incidenten met persoonsgegevens nemen we de nodige stappen om de impact te minimaliseren en toekomstige incidenten te voorkomen.

Ouderlijke toestemming

Koelboxonline richt zich niet specifiek op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van onze website en diensten door personen jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd. Als we ontdekken dat we toch persoonsgegevens van minderjarigen hebben verwerkt, zullen we deze gegevens binnen een maand na ontdekking verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Waar slaan we jouw gegevens op?

We slaan jouw gegevens voornamelijk op in Nederland. We sturen jouw persoonsgegevens alleen door naar landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Er is een uitzondering wanneer we het gebruik van onze website of sociale mediapagina’s willen analyseren, zoals de bezoekersaantallen of opgevraagde pagina’s. In dat geval worden je gegevens bij derden buiten de EU opgeslagen, zoals bij het gebruik van Google Analytics, Facebook, Instagram, YouTube of LinkedIn. Deze partijen hebben echter allemaal het ‘EU-US Privacy Shield certificaat’, wat betekent dat ze zich moeten houden aan de Europese privacywetgeving.

Incidenten met persoonsgegevens

Mocht er onverhoopt een incident plaatsvinden waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, zoals een datalek, dan zullen we direct actie ondernemen om de impact te minimaliseren en verdere schade te voorkomen. We zullen dergelijke incidenten melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, ook bij jou.

Rechten

Als betrokkene heb je verschillende rechten onder de privacywetgeving. Zo heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koelboxonline. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Koelboxonline is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dat betekent dat wij de doeleinden en middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regelgeving.

Neem contact op bij vragen of klachten

Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Koelboxonline niet correct handelt met jouw persoonsgegevens.

E-mailadres: info@koelboxonline.nl
KVK nummer: 50198165
Adres: Zekkenstraat 8 A, 3151XP Hoek van Holland